V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5 % dohodnine po tem zakonu odmerjene od dohodkov razdeli med največ 5 izbranih nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. Posameznemu upravičencu lahko tako nameni  0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine. Donacija ne predstavlja dodatnega stroška, ker je davčnemu zavezancu odvzeta v vsakem primeru in dodana v državni proračun za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi naše društvo tabornikov rod Hudi potok.

V LETU 2021 SE OD DOHODNINE IZJEMOMA ODMERI 1%.

Dohodnino v korist rodu Hudi potok lahko namenite s pomočjo priloženega obrazca spodaj ali na TEJ POVEZAVI, kjer dopišete svoje podatke, spletna stran pa jih bo avtomatsko poslala na FURS.

Če ste se za namenitev društvu tabornikov že odločili v preteklih letih, Vam tega ni treba storiti še enkrat; Vaša odločitev, zapisana na dohodninski odločbi, velja za nedoločen čas, oziroma do preklica ali spremembe. Velja pa tista odločitev, ki ste jo izbrali nazadnje.

Izpolnjen obrazec za namenitev dohodnine lahko oddate vodnikom na taborniških srečanjih, mentorju na šoli ali pa ga pošljete na svoj pristojni davčni urad. Oddati ga je mogoče tudi kadarkoli na spletu preko sistema e-Davki.

ZAKAJ DONIRATI TABORNIKOM?

Ker taborniki gradimo boljši svet s pomočjo prostovoljcev, vsaka dodatna sredstva pa omogočajo kvalitetnejše izvajanje programa za člane.