Društvo tabornikov Rod Hudi potok Šmartno ob Paki deluje znotraj Zveze tabornikov Slovenije. Ustanovljeno je bilo 21. 1. 2007.

Članstvo v društvu je prostovoljno in je sestavljeno iz večih generacij, ki jih delimo na družine. Najmlajši se imenujejo Murni, sledijo jim Medvedki in čebelice, Gozdovniki in gozdovnice, Popotniki in popotnice, Raziskovalci in raziskovalke ter najstarejši – Grče. Na čelu vsake družine je načelnik, vode pa vodijo vodniki, ki imajo opravljen vodniški tečaj.

Vsako leto v rodu organiziramo različne aktivnosti za otroke, kot so: rodovo taborjenje, zimovanje, kostanjev piknik, čajanka, itd. Udeležujemo se različnih taborniških tekmovanj, kjer preizkušamo znanja, ki jih pridobivamo med letom na taborniških uricah. Vsako leto pa se tudi tradicionalno udeležujemo poletnega taborjenja v Ribnem pri Bledu v sodelovanju s še tremi rodovi iz Šaleške doline.

Od ustanovitve rodu se naš trud in vztrajnost kažeta v vsakoletnem naraščanju števila članov. V vsega 7 letih smo uspeli preseči število 100-tih tabornikov in ustanoviti dve četi – četo Deroče Savinje Letuš in četo Braslovče.

Taborniki se dobivamo:
  • vsak PETEK pred OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki od 17.30 do 18.30,
  • vsako drugo SOBOTO pred OŠ Braslovče od 9.00 do 10.30.

Naša naloga je, da otrokom ponudimo znanje preživetja v naravi, da jih vzpodbujamo k ‘timskem delu’ in jim ponujamo prepotrebno druženje z vrstniki izven šolskih klopi ter povečujemo samostojnost in iznajdljivost.

Taborništvo nas druži in povezuje.